Documentos

Atrás

Ordenanza Urbanismo tramitación de licencias

Ordenanza Urbanismo tramitación de licencias

Udal Ordenantzen II. Liburuaren X. Tituluaren behin betiko  onarpena:  hirigintza  lizentziak  nola  eskatu, nola izapidetu eta horien exekuzioa nola kontrolatu behar den arautzen duen ordenantza.