Documentos
pdf
32.32 KB
27·03·2019 Gai Ordena
pdf
46.49 KB
05·02·2016 Oizko | Idazkaritza - Alkatzetza | Gai Ordena | 2019
pdf
38.87 KB
22·03·2019 Idazkaritza - Alkatzetza | Gai Ordena | Gobernu Batzarra | 2019
pdf
38.55 KB
07·03·2019 Gai Ordena
pdf
39.03 KB
01·03·2019 Gai Ordena
pdf
41.52 KB
22·02·2019 Idazkaritza - Alkatzetza | Gai Ordena | Osoko bilkura | 2019
pdf
40.84 KB
21·02·2019 Gai Ordena | 2019
pdf
28.61 KB
13·02·2019 Gai Ordena
pdf
28.16 KB
07·02·2019 Gai Ordena
pdf
40.86 KB
25·01·2019 Idazkaritza - Alkatzetza | Gai Ordena | 2019