Expedientes en exposición pública

Eguneko arreta zerbitzuaren araudia egiteko aldez aurreko kontsulta publikoa

Fecha inicio: 14·06·2018     Fecha fin: 07·07·2018     Remitente: Zerbitzu Sozialak


Eguneko arreta zerbitzuaren ordenantza fiskala egiteko aldez aurreko kontsulta publikoa

Fecha inicio: 14·06·2018     Fecha fin: 07·07·2018     Remitente: Zerbitzu Sozialak


ESPEDIENTE 2018/002 MODIFICACION DE CREDITOS

Fecha inicio: 31·05·2018     Fecha fin: 26·06·2018     Remitente: kontuhartzailetza


Etxeko laguntza zerbitzuaren araudi berria egiteko aldez aurreko kontsulta publikoa

Fecha inicio: 29·05·2018     Fecha fin: 18·06·2018     Remitente: Zerbitzu Sozialak


Etxeko laguntza zerbitzuaren ordenantza fiskal berria egiteko aldez aurreko kontsulta publikoa

Fecha inicio: 29·05·2018     Fecha fin: 18·06·2018     Remitente: Zerbitzu Sozialak


Proyecto reparcelación Sector GA.06 (Inicial)

Fecha inicio: 29·05·2018     Fecha fin: 27·06·2018


Bienes inmuebles

Fecha inicio: 21·05·2018     Fecha fin: 03·07·2018     Remitente: Errenta

Ondasun higiezinen zergaren erroldak ( hirilur eta landalur ). Borondatezko epea

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rustica. Periodo voluntario


Inscripcion el el servicio de comedor de Haurreskola

Fecha inicio: 14·05·2018     Fecha fin: 31·12·2018     Remitente: Errenta

Haurreskolako jangela zerbitzuan izen ematea

 

Inscripcion el el servicio de comedor de Haurreskola