Dokumentuak

Atzealdea

Elkarbizitza araudia

Elkarbizitza araudia

Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren arabilera eta garbiketa arautzen duen udal ordenantza.