Dokumentuak

Atzealdea

Hirigintza araudia

Hirigintza araudia

Hirigintza antolamenduaren osagarri den udal ordenantza multzoaren 1. liburuari aurkeztutako alegazioak ebaztea eta 1. liburu horri behin betiko onarpena ematea.