Indarrean dauden prozesuak
(HK) SB.03 (Santa Barbara) eremuko Babes Akustiko Bereziko eremua izendatu eta dagokion Eremu Plana onartzeko dokumentua jendaurrean jartzea
Zerbitzu publikoak emateagatik eta jarduerak egiteagatiko tasak 2019/2020 ikasturteak, HERNANI MUSIKA ESKOLA; KANTUZ MUZIKA ESKOLA; KULTURA ARLOKO IKASTAROAK; UDAL EUSKALTEGIA ETA KIROLDEGIKO ZERBITZUAK
Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak egiteagatik 2019/2020 ikasturtean ordaindu beharreko Prezio Publikoen Ordenantza Fiskala aldatzeko proposamena: Haur Eskolako Jangela eta Emakumeentzako Jabetze ikastaroak
Ordenantza fiskalen aldaketa 2019
Zerbitzu Sozialak