Indarrean dauden prozesuak
Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak egiteagatik 2019/2020 ikasturtean ordaindu beharreko Prezio Publikoen Ordenantza Fiskala aldatzeko proposamena: Haur Eskolako Jangela eta Emakumeentzako Jabetze ikastaroak
Hernaniko Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bategineko (UB)AK.04 areako 8. partzela Babes Akustiko Bereziko eremua izendatu eta dagokion Eremu Plana onartzeko dokumentua jendaurrean jartzea
Zerbitzu publikoak emateagatik eta jarduerak egiteagatiko tasak 2019/2020 ikasturteak, HERNANI MUSIKA ESKOLA; KANTUZ MUZIKA ESKOLA; KULTURA ARLOKO IKASTAROAK; UDAL EUSKALTEGIA ETA KIROLDEGIKO ZERBITZUAK
Ordenantza fiskalen aldaketa 2019
Zerbitzu Sozialak