Indarrean dauden prozesuak

Ordenantza fiskalen aldaketa 2019
Zerbitzu Sozialak