Jendaurrean dauden arau eta erabakiak

2018-2019 ikastaroen tasak

Hasiera data: 2018·05·11     Bukaera data: 2018·10·30     Igorlea: Errenta

2018-2019 ikastaroen tasak

 

 


2017 ekitaldiko kontu Orokorraren espedientea

Hasiera data: 2018·04·24     Bukaera data: 2018·05·16     Igorlea: kontuhartzailetza


Prezio publikoak

Hasiera data: 2018·03·19     Bukaera data: 2018·04·19     Igorlea: Errenta

Prezio publikoen behin betiko iragarkia Haur eskolako jangela 2018-2019 Jabekuntza eskola 2018-2019

Aisialdi eta jolaserako igerileku irekietako zerbitzuaren Araudi Orokorra jendaurrean jartzea

Hasiera data: 2017·07·18     Bukaera data: 2017·08·17     Igorlea: Hernaniko udala | Jarduera Fisiko eta Kirola

2013ko urriaren 29an Osoko bilkurak Aisialdi eta Jolaserako Igerileku Irekietako zerbi­tzuen araudi nagusia onartu zuen.

Araudiaren antzi­natasuna dela eta honen egunera­tze­aren beharra ikusi da.

Kirol delegatuak aztertu du kirol zuzendariak eguneratutako Aisialdi eta Jolaserako Igerileku Irekietako zerbi­tzuen araudi nagusia.

Aho batez erabaki­tzen da:

Lehena.  Udal instalakun­tzen araudi nagusia egunera­tze­ari hasierako onarpena ematea.

Bigarrena.  Aipatutako dokumentua jendaurrean ikusgai jar­tzea, hamabost (15) egunez, interesatuek erreklamazioak edota sujeren­tziak aurkezteko aukera izan dezaten. Epe hori hasierako onarpenaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo eginetik kontatuko da.      

Hirugarrena.  Aipatutako epean inolako erreklamaziorik edo sujeren­tziarik aurkeztu ezean, erabaki hau behin betiko­tzat joko da eta Araudiaren testu osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

 

 

Erreklamazioak egiteko eskaera orria