Indarrean dauden prozesuak
(HK) SB.03 (Santa Barbara) eremuko Babes Akustiko Bereziko eremua izendatu eta dagokion Eremu Plana onartzeko dokumentua jendaurrean jartzea
Zerbitzu publikoak emateagatik eta jarduerak egiteagatiko tasak 2019/2020 ikasturteak, HERNANI MUSIKA ESKOLA; KANTUZ MUZIKA ESKOLA; KULTURA ARLOKO IKASTAROAK; UDAL EUSKALTEGIA ETA KIROLDEGIKO ZERBITZUAK
Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak egiteagatik 2019/2020 ikasturtean ordaindu beharreko Prezio Publikoen Ordenantza Fiskala aldatzeko proposamena: Haur Eskolako Jangela eta Emakumeentzako Jabetze ikastaroak
Ordenantza fiskalen aldaketa 2019
Zerbitzu Sozialak
Zerbitzu Sozialak
Zerbitzu Sozialak
Zerbitzu Sozialak
Amaitutako prozesuak
2018KO KONTU OROKORRA 2018·04·12
Hernaniko Udaleko 2019 urteko Aurrekontua
Hernaniko Udaleko 2019 urteko Aurrekontua
Hernaniko Udaleko 2019 urteko Aurrekontua