Jende aurrean dauden espedienteak

(HK) GA.06 (Butano) Sektoreko zatikako Plan Aldatuaren hasierako onarpena

Hasiera data: 2016·09·11     Bukaera data: 2016·10·04     Igorlea: HIRIGINTZA ETA INGURUMENA SAILA


Hernaniko Udalaren eta Hernaniko Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bategineko (HK) GA.09 areako (Galarreta) lur jabeen arteko" Hirigintza Hitzarmenaren hasierako onarpena

Hasiera data: 2016·07·05     Bukaera data: 2016·07·29     Igorlea: HIRIGINTZA ETA INGURUMENA SAILA


Hernaniko Hirigintza Planeamendurako Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bategineko Jarduketa-Programaren lehenengo Berrikuspenaren hasierako onarpena

Hasiera data: 2016·07·04     Bukaera data: 2016·08·04     Igorlea: HIRIGINTZA ETA INGURUMENA SAILA


Hainbat udal etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedura esleipendunen eta itxaron zerrendaren behin betiko onarpena

Hasiera data: 2016·05·31     Bukaera data: 2016·06·30     Igorlea: ONDARE SAILA


(UG) EP.03.1 partzelari (Electroquimica de Hernani) dagokion Xehetasun Azterlanaren hasierako onarpena

Hasiera data: 2016·03·03     Bukaera data: 2016·03·30     Igorlea: HIRIGINTZA ETA INGURUMENA SAILA


(HK) GA.09 areako (Young Play) Birpartzelatze proiektuaren hasierako onarpena

Hasiera data: 2016·02·29     Bukaera data: 2016·03·28     Igorlea: HIRIGINTZA ETA INGURUMENA SAILA