Arau prozedura - Indarrean - Tiítulua

Arau prozedura - Indarrean

Eduki publikatzailea

OINEZKOEN ETA IBILGAILUEN ZIRKULAZIO ETA LEGE HAUSTEENGATIK ISUNAK ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN ALDAKETAREN HASERAKO ONARPENA

2024·05·06
  1. Espedientea jendaurrean jartzen da eta interesatuei entzunaldia ematen zaie hogeita hamar egun baliodunez, egoki iritzitako alegazio, erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan daitezen. Alegaziorik, erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin-behineko onarpena behin betiko bihurtuko da, eta ordenantzaren testu osoa aldizkari honetan eta Hernaniko Udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko da. Alegazio, erreklamazio eta iradokizunak aurkezteko epea 2024ko ekainak 20
  2. espedientea jendaurrean jartzen da eta interesatuei entzunaldia ematen zaie hogeita hamar egun baliodunez, egoki iritzitako alegazio, erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan daitezen. Alegaziorik, erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin-behineko onarpena behin betiko bihurtuko da, eta ordenantzaren testu osoa aldizkari honetan eta Hernaniko Udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko da.
  3. Behin betiko onarpena 2024·06·28