Berriak
Atzealdea

Elkartzea eta udalerritik mugitzea mugatu du Eusko Jaurlaritzak

2020·10·27


Hauek dira gaurtik indarrean dauden neurriak laburtuta.

BAT - Gauez zirkulatzeko askatasuna mugatzea (23:00etatik 06:00etara).

Urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren 5.1 artikuluan aurreikusitako jarduerak egiteko bakarrik zirkulatu ahal izango dute pertsonek erabilera publikoko bideetatik edo espazioetatik. Beharrezko jarduera horien artean, honako hauek nabarmentzen dira, besteak beste: osasun-jarduerak, lanekoak, profesionalak, hezkuntzakoak, adinekoak edo adingabeak zaintzea.

BI- Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean pertsonak sartzeko eta irteteko mugak.

Horrez gain, mugatu egiten da pertsonek bizilekua finkatuta duten udalerriko mugarte bakoitzean pertsonak sartzeko eta irteteko modua. Jarduera sozioekonomikoak egiteko, ohiko igarobideko udalerri mugakideen arteko mugikortasuna baimenduko da.

Puntu honetarako jasotako salbuespenak dira, halaber, osasun-arlokoak, lan-arlokoak, profesionalak, hezkuntzakoak, menpekoen, adinekoen edo adingabeen zaintzakoak, besteak beste.

HIRU - Pertsona-taldeak espazio publiko eta pribatuetan egoteko muga: gehienez 6 pertsona. Salbuespenak izango dira bizikideak izatea.

Indargabetuta geratuko dira dekretu honetan eta haren eranskinean ezarritakoaren aurkakoak diren maila bereko eta beheragoko arau eta egintza guztiak, eta, bereziki, indargabetuta geratzen dira Osasun sailburuaren 2020ko urriaren 22ko Aginduak, osasun publikoaren arloan prebentzio-neurri espezifikoak hartu zituztenak.

Dekretu honetan aurreikusitako neurrien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa egingo da, gehienez ere 15 eguneko epean, egoera epidemiologikoaren bilakaerara egokitzen direla bermatzeko. Ondorio horietarako, neurriak luzatu, aldatu edo ondoriorik gabe utzi ahal izango dira.

 

Dekretu osoa

36/2020 DEKRETUA, 2020ko urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira Alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epi-demiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko.