Berriak

Etxebizitzak alokairuan hartzeko dirulaguntza deialdia zabalik dago.

Bederatzigarren urtez, Hernaniko Udalak etxebizitzak alokairuan hartzeko dirulaguntzak bideratuko ditu. Guztira, 186.000 euroko partida bideratuko du Udalak horretarako.

2023·09·12


      Bederatzigarren urtez, Hernaniko Udalak etxebizitzak alokairuan hartzeko dirulaguntzak bideratuko ditu.

      Guztira, 186.000 euroko partida bideratuko du Udalak horretarako. Bi modalitate daude: gazteenak (18-35 urte bitartekoena) 93.000 euroko partida du eta helduenak, (36 urtetatik gorakoena) 93.000 euroko partida. Dirulaguntza hauek bi helburu nagusi dituzte: bereziki pertsona gazteei laguntzea euren emantzipazio bidean eta, modu orokorrean, herrian alokairuko etxebizitza eskuratzea erraztea. Deialdia Hernaniko herrian alokairuan bizi diren 18 urtetik aurrerakoei zuzendua dago.

      2023ko deialdiaren ezaugarriak:

  1.  Diruz lagunduko diren alokairu-gastuak 2023ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 artekoak izango dira.
  2.  Bakarka edo bizikidetza-unitate gisa eskatu daiteke.
  3. Eskaera egin ahal izateko Hernanin erroldatuta egon behar da, gutxienez 6 hilabeteko antzinatasunarekin etenik gabe, dirulaguntza eskatzeko epea amaitzen den egunetik kontatzen hasita. Erroldatutako eta alokairu kontratuko pertsona helduek bat etorri behar dute.
  4.  Alokairuaren errenta gehienez hilean 750 eurokoa izango da. Gehienezko dirulaguntza hilabetean 300 eurokoa izango da. Beraz, onuradunak jaso dezakeen urteko gehienezko dirulaguntza: 3.600€
  5.  Bizikidetza-unitateko diru-sarreren mugak: - Bakarka: 28.000 € garbi urtean. - Kide bat baino gehiago: 39.000 € garbi urtean. - Autonomoei gutxienez 22.330 €-ko sarrerak dituztela kontabilizatuko zaie.
  6. Helburu berarekin ematen diren beste dirulaguntzekin bateraezinak izango dira: Gaztelagun (18-35 urtekoentzako/Alokabide), DSBEren EPO (Lanbide), GLL edo Prestazio Subjektiboaren Eskabidea (Hernaniko Zerbitzu Sozialak)...

     Oinarri erregulatzaileen baldintza guztiak betez gero, eskaera-orria egoki bete eta beharrezko dokumentazioa atxikita udal erregistroan aurkeztu behar da urriaren 13a baina lehen.