Dirulaguntzak - Amaituta - Tiítulua

Dirulaguntzak - Amaituta

Eduki publikatzailea

KIROL JARDUETARAKO DIRULAGUNTZAK

Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
Java method "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW.parseDate(String, String, Locale)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW object "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW@60786ad"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign fecha_documento_DateObj = dat...  [in template "21222#21260#278317" at line 43, column 41]
----
1<#-- Formato del idioma--> 
2<#assign formato_idioma = "yyyy·MM·dd"> 
3<#assign enlace_texto = "Argitalpena jasota uzteko zerbitzua"> 
4 
5<#if locale == "es_ES"> 
6	<#assign formato_idioma = "dd·MM·yyyy"> 
7	<#assign enlace_texto = "Acreditación de la publicación"> 
8<#elseif locale == "eu_ES"> 
9	<#assign formato_idioma = "yyyy·MM·dd"> 
10	<#assign enlace_texto = "Argitalpena jasota uzteko zerbitzua"> 
11<#else> 
12	<#assign formato_idioma = "yyyy·MM·dd"> 
13	<#assign enlace_texto = "Argitalpena jasota uzteko zerbitzua"> 
14</#if> 
15 
16<#assign fecha = Data.getData()> 
17<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha, locale)> 
18<#assign fecha = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, formato_idioma, locale)> 
19<#assign hay_documentos = false> 
20<#if (tituloa.getSiblings()?size>1)> 
21	<#assign hay_documentos = true> 
22<#else>	 
23	<#if tituloa.getSiblings()[0].data != ""> 
24		<#assign hay_documentos = true>	 
25	</#if> 
26</#if> 
27 
28<div class="grupo_documental"> 
29	<div class="documento_padre"> 
30		<div class="titulo-fecha"> 
31			<#--<span class="titulo">$reserved-article-title.data</span>--> 
32			<span class="fecha">${fecha}</span> 
33		</div>  
34		<div class="descripcion">${Deskribapena.getData()}</div> 
35	</div> 
36	<#if hay_documentos>	 
37		<ol> 
38		<#foreach item_grupo in tituloa.getSiblings()>		 
39			<li> 
40				<div class="titulo-fecha"> 
41					<span class="titulo"><a href="${item_grupo.Fitxategia.getData()}">${item_grupo.getData()}</a></span> 
42					<#assign fecha_documento = item_grupo.Dokumentu_Data.data> 
43					<#assign fecha_documento_DateObj  = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_documento, locale)> 
44					<#assign fecha_documento = dateUtil.getDate(fecha_documento_DateObj, formato_idioma, locale)>				 
45					<span class="fecha">${fecha_documento}</span> 
46				</div> 
47				<div class="descripcion">${item_grupo.Dokumentu_Deskribapena.data}</div> 
48 
49			<#if (item_grupo.jasota_uzteko.data != "")> 
50			<div style="padding: 8px 0 0 0;font-size: 0.8em;font-weight: bold;font-style: italic;"> 
51				<a href="${item_grupo.jasota_uzteko.data}">${enlace_texto}</a> 
52			</div> 
53			</#if> 
54 
55			</li>  
56		</#foreach>	 
57		</ol> 
58	</#if> 
59</div>