Hautaketa Prozesuak - Indarrean Dauden Lan Poltsak - Tituloa

Hernaniko Udala

Hautaketa Prozesuak

Indarrean Dauden Lan Poltsak

Eduki publikatzailea

Musika Eskola Lan Poltsak espezialitate guztiak (2019-2021)

2019·03·27
Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartearekin (EHME) eta Nafarroakoarekin (ASEMNA) batera lan egingo da. Helburua da hiru hiriburuen inplikazioa lor tzea, lurraldeko Musika eta Dantza Eskola guztietarako pol tsa bakarrak ezarri ahal izateko eta denak batera kudea tze ko.
  1. Eskabidea 2019·03·27
  2. Merezimenduak 2019·03·27
  3. Tituloak 2019·03·27