Eraikinak, Etxebizitzak eta Lokalak

Munta Txikiko Obra (II. motako obra txikiak - Aurre Ezagutze erregimena

II. Motako Obra Txikiak munta txikiko obrak dira eta ez da proiektu teknikorik aurkeztu behar.

Lur Publikoa okupatzearen tasa

 

Hondakin Kudeaketa Plana

 

Hondakin fidantza itzultzea