Udala > Udal antolamendua >Batzorde Infromatzaileak

Batzorde Informatzaileak

Ebazteko eskumenik ez duten organoak dira. Batzorde informatzaileen zeregina da osoko bilkurak erabaki behar dituen gaiak aztertzea, horien gaineko txostenak egitea eta aholku ematea, bai eta alkatearen, Tokiko Gobernu Batzarraren eta eskuordetzan emandako eskumenak dituzten zinegotzien kudeaketaren jarraipena egitea ere.

Osoko bilkurako talde politiko guztietako zinegotziz osatuta daude. Talde politiko bakoitzak osoko bilkuran dituen zinegotzien proportzionaltasunaren araberakoa izango da batzorde bakoitzaren osaera.

 

Ostegunetan biltzen dira:

Batzordeen ordutegia

Ordua Batzordea Lantzen diren gaiak
9:30 ANTOLAKETA Antolakuntza, Pertsonala, Ogasuna, Kontu Batzorde Berezia, Ondarea, Administrazio Orokorra, Idazkaritza, Etxebizitza, Segurtasuna eta Modernizazioa
9:45 TOKIKO GARAPENA Hirigintza, Ingurumena, Zerbitzu Publikoak, Merkataritza, Turismoa, Enplegua eta ekonomia soziala
10:00 HERRITARRENTZAKO ZEBITZUAK Euskara, Hezkuntza, Kultura, Jarduera Fisikoa, Kirola, Berdintasuna, Gazteria, Kulturartekotasuna, Internazionalismoa, Zerbitzu Sozialak, partehartzea, Tokiko Agenda 2030, Mugikortasuna
10:30 FLO.08 BATZORDE BEREZIA Florida 08 eremuari dagokion hirigintza garapenari dagozkion gaiak.

 

Zubi-orrialdea - 4 zutabe - semearekin