Web edukia bistaratu

Batzorde Informatzaileak

Ebazteko eskumenik ez duten organoak dira. Batzorde informatzaileen zeregina da osoko bilkurak erabaki behar dituen gaiak aztertzea, horien gaineko txostenak egitea eta aholku ematea, bai eta alkatearen, Tokiko Gobernu Batzarraren eta eskuordetzan emandako eskumenak dituzten zinegotzien kudeaketaren jarraipena egitea ere.

Osoko bilkurako talde politiko guztietako zinegotziz osatuta daude. Talde politiko bakoitzak osoko bilkuran dituen zinegotzien proportzionaltasunaren araberakoa izango da batzorde bakoitzaren osaera.

 

Ostegunetan biltzen dira:

Batzordeen bilkura orduak

Ordua Batzordea Lantzen diren gaiak
8:00 TOKIKO GARAPENA Hirigintza, Ingurumena, Zerbitzu Publikoak, Merkataritza, Turismoa, Ekonomia Soziala, Enplegua
8:15 HERRITARRENTZAKO ZEBITZUAK Euskara, Hezkuntza, Kultura, Jarduera fisikoa eta kirola, Berdintasuna, Gazteria, Kulturartekotasuna, Internazionalismoa, Partehartzea
8:30 ZERBITZU SOZIALETAKO JUNTA Erakunde autonomoari dagozkion gaiak  
8:45 ANTOLAKETA Pertsonala, Ogasuna, Ondarea, Administrazio Orokorra, Modernizazioa

 

Web edukia bistaratu