Web edukia bistaratu

Beste iragarki batzuk - Indarrean

Eduki publikatzailea
honen bidez, behean aipatzen diren pertsonei jakinarazten zaie Biztaleen Udal Erroldan ofiziozko baja emango zaiela 10 eguneko epe barruan, iragarki hau argitaratzen den egunetik kontatuta, helbide berri edo, bere kasuan, aldatutako udalerria komunikatzen ez badute
15 eguneko epea dauka alegazioak egi te ko eta espedienteak jasota dauden dokumentuak kon tsultatzeko eta haien kopia lortzeko. Alegazio idazkia aurkezteko modua: www.hernani.eus orriaren bidez edo HHZ herritarren harrera zerbitzuan (Gudarien plaza 1).
2023ko ordenantza fiskalen akats zuzenketa