Beste iragarki batzuk - Indarrean - Tiítulua

Beste iragarki batzuk - Indarrean

Eduki publikatzailea

Honen bidez, behean aipatzen diren pertsonei jakinarazten zaie Biztaleen Udal Erroldan ofiziozko baja emango zaiela 10 eguneko epe barruan, iragarki hau argitaratzen den egunetik kontatuta, helbide berri edo, bere kasuan, aldatutako udalerria komunikatzen ez badute. Epea 2024-06-28 arte
Erabakia: Udal honetako biztanleen erroldan honako pertsona honen inskripzioa iraungitzat jotzea eta, ondorioz, pertsona horri baja ematea, ez baitu aurkeztu erroldako inskripzioa berritzeko dagokion eskabidea behar den epean eta moduan