Dendak, ostatuak eta enpresak

Munta Txikiko Obra (II. motako obra txikiak - Aurre Ezagutze erregimena

II. Motako Obra Txikiak munta txikiko obrak dira eta ez da proiektu teknikorik aurkeztu behar.

Lur Publikoa okupatzearen tasa

 

Hondakin Kudeaketa Plana

 

Hondakin fidantza itzultzea

 

Iturolako elkarlan gunean izenematea

Iturolako elkarlan gunean izenematea

Komertzio bat irekitzeko egin beharrekoa

Jarduera Sailkatuak I.- Lizentzia behar duten jarduerak

Jarduera Sailkatuak II mota.- Aurre jakinarazpen erregimena

II Motako Jarduera sailkatuak dira Hernaniko Udalaren hirigintza-lizentziak nola eskatu, nola izapidetu eta horien exekuzioa nola kontrolatu behar den arautzen duen ordenantzaren X. tituluaren 2. eranskinean jasota datozen jarduera eta instalazioak.

Sailkatu gabeko jarduerak. Aurre Ezagutze Jakinarazpena

Jarduera ez sailkatuak dira beren izaera, funtzionaltasuna eta ezaugarri teknikoak direla eta, ingurumenarentzat, pertsonentzat edo ondasunentzat eragin kaltegarririk sorrarazten ez duten jarduera eta instalazioak.

Itzulpen eta zuzenketa zerbitzua

Euskara Zerbitzuak bere laguntza eskaintzen du gaztelaniaz idatzitako testuak euskaratzeko eta euskarazko testuak zuzentzeko.

Kontratazioetan aurkeztutako fidantza edo abala itzultzeko eskaera

Kontratu baterako berme modura aurkeztu den abalaren edo fidantzaren itzulketa eskatzeko (berme itzulketa)