Dokumentuak
pdf
59.76 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Bide publikoan terrazak eta mahaitxoak jartzeko udal ordenantza arautzailea.
pdf
81.53 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Hernanin hildakoen aldeko agurrak edo omenaldi zibilak egiteko araudia.
pdf
34.94 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Udaletxeko arkupeetan, Gudarien plazan, egiten den eguneroko merkatuaren arautegiari buruzko araudia.
pdf
106.79 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Hernaniko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendu mugatua arautzeko ordenantza.
pdf
185.88 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantza.
pdf
13.25 KB
2008·09·20 Araudia | Udal Artxiboa
pdf
208.48 KB
2008·09·20 Araudia | Udal Artxiboa
Udal   Artxiboko   sistema   erregulatzeko ordenantza-araudia.
pdf
1.68 MB
2016·02·05 Araudia | Trafiko
Ordenantza honen helburua da araututako aparkaleku sistemaren erabilera eta funtzionamendu orokorra arautzea.
 
Gune publikoak berreskuratu nahi dira oinezkoentzat. Horiek horrela, lehenik eta behin, herriko gune publikoen erabilerak zentzuzkoa izan behar du, eta horretarako, beharrezkoa da gune horiek leheneratzeko ekintza positiboak abian jartzea.
pdf
123.85 KB
2016·02·05 Araudia | Kirola
Kirol zerbitzuen araudi nagusia.
pdf
965.84 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Udal Ordenantzen II. Liburuaren X. Tituluaren behin betiko  onarpena:  hirigintza  lizentziak  nola  eskatu, nola izapidetu eta horien exekuzioa nola kontrolatu behar den arautzen duen ordenantza.