Faktura elektronikoa

Kontratazio administratiboaren esparruan, sinadura elektroniko balioztatua erabiliko da Udalari zuzendutako faktura elektronikoen jatorriaren benetakotasuna eta edukiaren osotasuna bermatzeko, Sinadura Elektronikoa arautzen duen abenduaren 19ko 59/2003 Legeak 3.3 artikuluan jasotakoari jarraiki.

Faktura elektroniko horiek «Facturae» formatua izan behar dute. «Facturae» formatuak une bakoitzean erabilgarri dituen bertsioei buruzko informazioa eta Udalari faktura elektronikoak bidaltzeko prozedurak helbide elektroniko honetan kontsultatu ahal izango da:  www.gfaegoitza.eus (Udalgida).

Aipatutako zehaztapenak eta prozedurak bete gabe Udalari bidaltzen zaizkion faktura elektronikoak baztertu egingo dira. 

(Aurrekontu Araua. 16. artikulua.)