Hirigintza

Komertzio bat irekitzeko egin beharrekoa

Hernaniko hirigune historikoko etxebizitzetan leihoak aldatzeko diru-laguntzak

Hernaniko Hirigune Historikoko etxebizitzetako kanpoaldeko arotzia kristalduna (leiho eta ate-leihoak) berrituz –isolamendu akustikoa hobetu eta energia kontsumoa murriztuz- etxebizitzetako bizigarritasun baldintzak hobetzea da.

Oinarriak

Hirigune historikoa - MAPA

 

Jarduera Sailkatuak I.- Lizentzia behar duten jarduerak

Jarduera Sailkatuak II mota.- Aurre jakinarazpen erregimena

II Motako Jarduera sailkatuak dira Hernaniko Udalaren hirigintza-lizentziak nola eskatu, nola izapidetu eta horien exekuzioa nola kontrolatu behar den arautzen duen ordenantzaren X. tituluaren 2. eranskinean jasota datozen jarduera eta instalazioak.

Sailkatu gabeko jarduerak. Aurre Ezagutze Jakinarazpena

Jarduera ez sailkatuak dira beren izaera, funtzionaltasuna eta ezaugarri teknikoak direla eta, ingurumenarentzat, pertsonentzat edo ondasunentzat eragin kaltegarririk sorrarazten ez duten jarduera eta instalazioak.

Munta Txikiko Obra (II. motako obra txikiak - Aurre Ezagutze erregimena

II. Motako Obra Txikiak munta txikiko obrak dira eta ez da proiektu teknikorik aurkeztu behar.

Obra txikia- (I motako Obra txikiak - Aurre Jakinarazpena)