Hirigintza eta Ingurumena
pdf
240.68 KB
pdf
94.53 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
pdf
996.3 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Hirigintza antolamenduaren osagarri den udal ordenantza multzoaren 1. liburuari aurkeztutako alegazioak ebaztea eta 1. liburu horri behin betiko onarpena ematea.
pdf
126.92 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren arabilera eta garbiketa arautzen duen udal ordenantza.
pdf
88.28 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Baimen eskaera duten ekipamenduen barrenean zarata kontrolatzeko ordenantza.
pdf
167.62 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Ibilgailuak eraikinetara eta orubeetara bide publikoetan zahar sartzeko pasabideen ordenantza arautzailea.
pdf
1.68 MB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Udalak araututako aparkaleku zerbitzuaren ordenantza
pdf
965.84 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Udal Ordenantzen II. Liburuaren X. Tituluaren behin betiko  onarpena:  hirigintza  lizentziak  nola  eskatu, nola izapidetu eta horien exekuzioa nola kontrolatu behar den arautzen duen ordenantza.