Trafikoa
pdf
241.38 KB
2023·03·10 Araudia | Trafiko | Idazkaritza - Alkatzetza | Udal Arautegia

2006ko otsailaren 04ean Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratua

 

 

2006ko ekainaren 16an Ordenantzaren aldaketa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua 

 aldaketa

pdf
1.68 MB
2016·02·05 Araudia | Trafiko | Udal Arautegia

2011-05-10ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua

 

Ordenantza honen helburua da araututako aparkaleku sistemaren erabilera eta funtzionamendu orokorra arautzea.
 
Gune publikoak berreskuratu nahi dira oinezkoentzat. Horiek horrela, lehenik eta behin, herriko gune publikoen erabilerak zentzuzkoa izan behar du, eta horretarako, beharrezkoa da gune horiek leheneratzeko ekintza positiboak abian jartzea.
pdf
5.28 MB
2018·02·12 Trafiko | Hirigintza | Mugikortasuna
Udalak Mugikortasun Iraunkorrari buruzko Plana onartu zuen, herritarren bizi-kalitatea hobe­tzeko asmoz. Gune publikoak berreskuratu nahi dira oinezkoen­tzat.
Horiek horrela, lehenik eta behin, herriko gune publikoen erabilerak zen­tzuz­koa izan behar du, eta horretarako, beharrezkoa da gune horiek lehenesteko ekin­tza positiboak abian jar­tzea.