Udal arautegia

pdf
225.68 KB
2022·04·06 Araudia | Zerbitzu Publikoak | Idazkaritza - Alkatzetza | Zerbitzuak
Ordenantzaren  xedea  da  arautzea  taximetro kontagailua  duen  turismo  ibilgailuetan  eskaintzen diren  bidaiarien  hiri  garraio  zerbitzuak, horretarako  lizentzia  Hernaniko Udalak emanda.
pdf
81.53 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Hernanin hildakoen aldeko agurrak edo omenaldi zibilak egiteko araudia.
pdf
185.88 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantza.
pdf
1.68 MB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Udalak araututako aparkaleku zerbitzuaren ordenantza
pdf
106.79 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Hernaniko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendu mugatua arautzeko ordenantza.
pdf
34.94 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Udaletxeko arkupeetan, Gudarien plazan, egiten den eguneroko merkatuaren arautegiari buruzko araudia.
pdf
123.8 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Hernaniko udalerriko asteroko feriaren araudia.
pdf
167.62 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Ibilgailuak eraikinetara eta orubeetara bide publikoetan zahar sartzeko pasabideen ordenantza arautzailea.
pdf
1.19 MB
2018·04·24 Dendak, ostatuak eta enpresak | Elkarteak eta herritarren parte hartzea. | 11.- TOKIKO GARAPENA: | 11.1.Enplegu sustapena | TOKIKO GARAPENA
Beterri-burun tza udalen elkarlan sorguneen eremuetarako sarrera-prozedura eta horien funtzionamendua ezar tzen duen eta espazio hauen programaren funtzionamendua finkatzen duen araudia
pdf
126.92 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren arabilera eta garbiketa arautzen duen udal ordenantza.
pdf
127.47 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzen duen udal ordenanza.
pdf
32.56 KB
2022·09·13 Araudia | Idazkaritza - Alkatzetza | Orokorra | Udal Arautegia

Azken Aldaketa 2017/11/28ko Udalbatzan onartua 

Gipuzkoako aldizkari Ofizialean (GAO) 2004/11/29

pdf
5.28 MB
2018·02·12 Trafiko | Hirigintza | Mugikortasuna
Udalak Mugikortasun Iraunkorrari buruzko Plana onartu zuen, herritarren bizi-kalitatea hobe­tzeko asmoz. Gune publikoak berreskuratu nahi dira oinezkoen­tzat.
Horiek horrela, lehenik eta behin, herriko gune publikoen erabilerak zen­tzuz­koa izan behar du, eta horretarako, beharrezkoa da gune horiek lehenesteko ekin­tza positiboak abian jar­tzea.
pdf
112.71 KB
2022·09·05 Araudia | Idazkaritza - Alkatzetza | Orokorra
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2022ko abuztuak 25ean argitaratua
pdf
860.48 KB
2022·09·13 Araudia | Idazkaritza - Alkatzetza | Udal Arautegi Organikoa | Orokorra
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean azken aldaketa argitalpena 2019/08/27an 
pdf
240.68 KB
pdf
996.3 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Hirigintza antolamenduaren osagarri den udal ordenantza multzoaren 1. liburuari aurkeztutako alegazioak ebaztea eta 1. liburu horri behin betiko onarpena ematea.
pdf
94.53 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
pdf
965.84 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Udal Ordenantzen II. Liburuaren X. Tituluaren behin betiko  onarpena:  hirigintza  lizentziak  nola  eskatu, nola izapidetu eta horien exekuzioa nola kontrolatu behar den arautzen duen ordenantza.
pdf
59.76 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Bide publikoan terrazak eta mahaitxoak jartzeko udal ordenantza arautzailea.
pdf
123.85 KB
2016·02·05 Araudia | Kirola
Kirol zerbitzuen araudi nagusia.
pdf
241.38 KB
2023·03·10 Trafiko | Udal Arautegia | Araudia | Idazkaritza - Alkatzetza

2006ko otsailaren 04ean Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratua

2006ko ekainaren 16an Ordenantzaren aldaketa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua 

2006-06-16 aldaketa

pdf
208.48 KB
2008·09·20 Araudia | Udal Artxiboa
Udal   Artxiboko   sistema   erregulatzeko ordenantza-araudia.
pdf
361.17 KB
2019·08·07 Zerbitzu Publikoak | Bilera akta | Zerbitzuak

Hernaniko Udalak, 2019ko maiatzaren 21ean egindako osoko bilkuran erabaki zuen, bete beste, Hernaniko Hilerriko Araudiaren aldaketa hastapenez onartzea.

Aipatutako Arautegia 30 lanegunetako epean, jendeaurrean jarri zen eta ez denez aurkeztu inolako erreklmazoirik edo alegaziorik, Arautegia behin betiko izaeraz onartutzat ematen da.

pdf
1.68 MB
2016·02·05 Araudia | Trafiko | Udal Arautegia

2011-05-10ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua

 

Ordenantza honen helburua da araututako aparkaleku sistemaren erabilera eta funtzionamendu orokorra arautzea.
 
Gune publikoak berreskuratu nahi dira oinezkoentzat. Horiek horrela, lehenik eta behin, herriko gune publikoen erabilerak zentzuzkoa izan behar du, eta horretarako, beharrezkoa da gune horiek leheneratzeko ekintza positiboak abian jartzea.
pdf
528.77 KB
2016·02·05 Araudia | Zerbitzu Publikoak
Hernaniko udalerrian uraren kudeaketa arautzeko udal araudia.
pdf
88.28 KB
2016·02·05 Araudia | Hirigintza eta Ingurumena
Baimen eskaera duten ekipamenduen barrenean zarata kontrolatzeko ordenantza.