Udaltzaingoa

Udaltzaingoa

Harremanetarako

Udaltzaingoa

Babes Zibila

 

Arduradunak

Arduradun politikoa

 • Xabier Lertxundi Asteasuinzarra

Arduradun teknikoak

 • Udaltzainburua: Andoni Mirena Pikabea
 • Babes Zibila: Marijo Garcia
Organigrama

 

Egitekoak

 • Toki Korporazioetako agintariak babestea eta bertako eraikinak nahiz instalazioak zaintzea.
 • Hiriguneko trafikoa antolatzea, seinaleztatzea eta zuzentzea, zirkulazio arauetan ezarritakoaren arabera.
 • Hiriguneko zirkulazio istripuei dagozkien atestatuak izapidetzea.
 • Polizia administratiboa, ordenantzei, bandoei eta gainerako udal xedapenei dagokienez, euren eskumen arloaren barruan.
 • Polizia judizialaren funtzioetan parte hartzea, 2/86 Lege Organikoko 29.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.
 • Istripuak, hondamenak edo halakoak daudenean laguntza eskaintzea, babes zibileko planen betearazpenean parte hartuz, Legeetan ezarritakoaren arabera.
 • Prebentzioko eginbideak egitea, baita delituak ekiditeko behar diren jarduketa guztiak ere, Segurtasun Batzetan ezarritako lankidetzaren arloan.
 • Leku publikoak zaintzea eta Estatuko Segurtasun Indarrekin nahiz Kidegoekin lankidetzan jardutea, eta Autonomia Erkidegoetako Poliziarekin ere lankidetzan jardutea, manifestazioen babesean eta ordenaren mantenamenduan, gizaki pilaketa handiak daudenean, horretarako eskabidea egiten bazaie.
 • Gatazka pribatuen ebazpenean laguntzea, horretarako eskabidea egiten zaienean