Web edukia bistaratu

Zerga-ordenantzak 2016

AURKIBIDE PRAKTIKOA

 • 1.- IBI2016: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
 • 2.- IAE2016: Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zerga.
 • 3.- VEHIC2016. Ibilgailuen gaineko Zerga.
 • 4.- ICIO2016: Obra, Eraikuntza eta Instalazioen gaineko Zerga.
 • 5.- IVTNU2016: “Gainbalioa/plusvalía” izenez ezagutzen den Zerga.
 • 6.- TASASERVI12016. Zerbitzu Publikoak prestatzeagatiko Tasak.
       · 2015-2016
       · 2016-2017
  • 6.1.- AUTO-TAXI ETA GAINERAKO AKURA-IBILGAILUEN LIZENTZIA ETA BAIMEN ADMINISTRATIBOAK EMATEA
  • 6.2.- HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK EMATEA
  • 6.3.- HIRIGINTZA GAIETAN LIZENTZIAK, BAIMENAK ETA ESPEDIENTEAK LUZATU ETA EMATEA
  • 6.4.- ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO ETA INSTALAZIOAK EZARRI EDO ALDATZEKO LIZENTZIAK
  • 6.5.- SU ITZALKETA ETA HERRI BABESERAKO ZERBITZUAK
  • 6.6.- UDAL HILERRIAN ZERBITZUAK ETA EMAKIDAK GAUZATZEA
  • 6.7.- ESTOLDERI ZERBITZUA
  • 6.8.- ZABOR BILKETA
  • 6.9.- UR HORNIDURA
  • 6.10.- UDAL HAURTZAINDEGIA
  • 6.11.- HERNANI” MUSIKA ESKOLA PUBLIKOA ETA MUSIKA ESKOLA
  • 6.12.- BITERI KULTUR ETXEKO TAILERRAK
  • 6.13.- UDAL EUSKALTEGIA
  • 6.14.- UZTAILEKO KANPAMENTUAK
  • 6.15.- “HERNANIKO OSASUN ETA GIZARTE ONGINTZARAKO UDAL PATRONATUA” ERAKUNDE AUTONOMOKO ZERBITZUAK ERABILTZEA.
   • 6.15.1.- ZAHARREN EGOITZAKO ZERBITZUA
   • 6.15.2.- EGUNEKO ZENTROA
   • 6.15.3.- ZAHARREN EGOITZAKO TANATORIOAREN ERABILERA
   • 6.15.4.- ZAHARREN EGOITZAKO EKITALDI ARETOAREN ERABILERA
   • 6.15.5.- ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
   • 6.15.6.- GIZARTE IZAERAKO ETXEBIZITZA ZERBITZUA
  • 6.16.- “HERNANIKO UDAL KIROL SAILEKO ZERBITZUAK ERABILTZEA
  • 6.17.- ARRISKUTSU IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK UDAL ERREGISTROAN INSKRIBATZEA ETA ANIMALIA HORIEK EDUKITZEKO BAIMENA
  • 6.18. DOKUMENTUAK ETA BESTE MATERIAL BATZUK
 • 7.- TASAGRUA2016 - Ibilgaluak iblegetu bide publikotik erretiratu eta behar den lekuan gordetzeko zerbitzu publikoa eskaintzeko Tasa
 • 8.- TASAOCUPAC2016 - Jabetza Publikoa okupatzeagatiko Tasak
  • 8.1.- IBILGAILUAK ESPALOIETAN ZEHAR FINKEN BARRUKALDERA SARTZEA ETA HORIEN APARKAMENDU ERRESERBA BIDE PUBLIKOAN
  • 8.2.- UDAL BIDE PUBLIKOEN LURZORU, LURPE EDO HEGALKINAREN ERABILPEN PRIBATIBOA EDO PROBETXAMENDU BEREZIA, HORNIDURA ZERBITZUEN ENPRESA USTIATZAILEEN ALDE
  • 8.3.- BIDE PUBLIKOEN APROBETXAMENDU BEREZIAK
  • 8.4.- ASTEKO FERIA ETA UDALETXEKO ARKUPEETAKO SALTOKIEZ BIDE PUBLIKOA OKUPATZEA
  • 8.5.- UDALETXEKO ARKUPEETAN LOREAK SALTZEKO SALTOKIAK “SANTU GUZTIEN EGUNA”
 • 9.- PRECIOSPUBLICOS2016. Prezio publikoak
       · 2015-2016
       · 2016-2017
  • 9.1.- ZERBITZU BEREZIAK ERABILTZEA
  • 9.2.- IKUSKIZUNETARAKO SARRERAK
  • 9.3.- HAUR ESKOLAKO JANGELA
  • 9.4.-JABEKUNTZA ESKOLA. PRESTAKUNTZA IKASTAROAK.