HIRIGINTZA ETA INGURUMENA

Lurra Zatikatzeko, Banatzeko edo elkartzeko baimen eskaera

Dokumentazio Gehigarria

Munta Txikiko Obra (II. motako obra txikiak - Aurre Ezagutze erregimena)

II. Motako Obra Txikiak munta txikiko obrak dira eta ez da proiektu teknikorik aurkeztu behar.

Lur Publikoa okupatzearen tasa

 

Hondakin Kudeaketa Plana

 

Hondakin fidantza itzultzea

 

Sailkatu gabeko jarduerak. Aurre Ezagutze Jakinarazpena

Jarduera ez sailkatuak dira beren izaera, funtzionaltasuna eta ezaugarri teknikoak direla eta, ingurumenarentzat, pertsonentzat edo ondasunentzat eragin kaltegarririk sorrarazten ez duten jarduera eta instalazioak.

 

 

Dokumentazio Osagarria

Eraikuntzen Ikuskapen Teknikoaren ondoriozko obrak egiteko eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko Dirulaguntzak

Eskaerak aurkezteko epea, 2021eko abenduak 31 edo dirulaguntzaren kopurua amaitu bitartean 

Auzo- Auto konposta egiteko eskaera

Hernaniko Udalean 2012ko udazkenean hasi zen auzokonposta bultzatzeko lanetan. Eta 2013ko urtarrilean martxan jarri zen ekimena.

Komertzio bat irekitzeko egin beharrekoa

Hernaniko hirigune historikoko etxebizitzetan leihoak aldatzeko diru-laguntzak

Hernaniko Hirigune Historikoko etxebizitzetako kanpoaldeko arotzia kristalduna (leiho eta ate-leihoak) berrituz –isolamendu akustikoa hobetu eta energia kontsumoa murriztuz- etxebizitzetako bizigarritasun baldintzak hobetzea da.

Oinarriak

Hirigune historikoa - MAPA

 

Tamaina handiko hondakinak jasotzeko zerbitzua

Etxean ditugun eta jada baliagarriak ez zaizkigun tamaina handiko materialak. Esaterako: mahai bat, sofa bat, koltxoi bat, somierra, garbigailua, armairua….

 

Jarduera Sailkatuak I.- Lizentzia behar duten jarduerak

Jarduera Sailkatuak II mota.- Aurre jakinarazpen erregimena

II Motako Jarduera sailkatuak dira Hernaniko Udalaren hirigintza-lizentziak nola eskatu, nola izapidetu eta horien exekuzioa nola kontrolatu behar den arautzen duen ordenantzaren X. tituluaren 2. eranskinean jasota datozen jarduera eta instalazioak.