IDAZKARITZA

Europar Batasunekoak ez diren eta egoitza iraunkorrerako baimenik ez duten atzerritarren errolda-inskribapena berritzea

Ohiko bizilekurako baimenik ez duten Europako Erkidegotik kanpoko atzerritarrek udal erroldan inskripzioa berritzeko

Herritarrei informazioa eta orientabidea ematea

Herritarrei udalarekin eta, oro har, udalerriarekin zerikusia duen edozein gairi buruzko informazioa eta orientabidea ematea.Herritarrei udaletik kanpoko tramiteak egiteko orientabidea ematea.

Ezkontza Zibilak egiteko zerbitzu publikoa

Hernaniko Udaletxeko Areto nagusian, ezkontza zibila egiteko izapidea, Hernaniko Alkate edo Zinegotziek ezkontza burutzeko 

Fidantza inprimakia

Kultur Ondarea Beka 2022-2023

Eskaerak aurkezteko epea, 202/12/09

Biztanleen Udal Erroldan ofiziozko baja ematea interesdunak hala eskatuta

Hala eskatzen duten herritarrei Hernaniko Biztanleen Udal erroldan baja emateko.

Udal artxiboko agiriak (eta espedienteak) kontsultatzeko eta kopiak eskatzeko

Udal Artxiboan gordetzen diren agiri eta espedienteak kontsultatzeko eta horien kopiak eskatzeko.

Biztanleen Udal Erroldan alta ematea

Hernaniko Biztanleen Udal Erroldan inskribatzea beste udalerri batetik edo atzerritik herrira bizitzera datozenak, eta baita, edozein arrazoirengatik, udalerrian bizi arren Biztanleen Udal Erroldan agertzen ez direnak ere.

Helbide aldaketa udalerri barruan

Udalerrian gertatzen diren helbide aldaketak jasotzeko

Udaleko Zerbitzu Telematikoak erabiltzeko sarbide-gakoaren eskaera

Udal web guneko (www.hernani.eus) Tramite eta zerbitzuak atalean zintzilikaturik dauden Zerbitzu Telematikoetara sartu ahal izateko gakoa eta pasahitza eskatzeko.

Omenaldi zibilak ospatzeko zerbitzu publikoa

Udalaren lokalak hildakoen aldeko agurrak edo omenaldi zibilak egiteko erreserbatzeko.

Izapidetzen ari diren administrazio prozedurei buruzko informazioa

Amaitu gabe dauden prozeduretako izapideen egoerari buruzko informazioa jasotzeko eta, eskatuz gero, espediente horretan jasota dauden agirien kopiak eskuratzeko

Agirien konpultsa

Zigiluaren bitartez, eta bidezko ondorioetarako, jatorrizko dokumentu baten fotokopia baliozkotzat jotzea.

Publikoa den informazioa eskuratzea

Hernaniko Udalaren informazio publikoa eskatzeko prozedura. Informazioa publikoa dela ulertuko da, bere formatoa edozein izanda ere, Hernaniko Udalaren esku dagoenean, eta udalak eta bertako langileek, bere eginbeharren barruan, osatutakoa eta jasotako informazioa denean

Udal biztanleen erroldan dauden datu pertsonalak aldatzea

Biztanleen udal-erroldan izena emanda dagoenaren datu pertsonalak aldatzeko, akatsen bat dagoelako edo daturen bat aldatu delako.

Biztanleen Udal Erroldan baja ematea. Heriotza.

Hil den pertsona bat biztanleen udal-erroldatik baja emateko.

Biztanleen Udal Erroldan alta ematea jaiotza edo adopzioa dela-eta

Haur jaioberriak, haur adoptatuak edo adopzio aurreko familia harreran hartutako haurrak Biztanleen Udal Erroldan inskribatzeko.

Errolda eta inskripzio (elkarbizitza) ziurtagiriak. Historikoa

Honako ziurtagiri hauek eskuratzeko: Bizileku edo Errolda ziurtagiria: norberarena,Inskripzio edo elkarbizitza ziurtagiria: etxebizitza batean erroldaturik dauden  pertsona guztiena.,Historikoa: pertsona batek Udal Erroldan erregistraturik dituen helbide edo datu aldaketak.