KONTRATAZIOA

Udalaren ondare erantzukizunaren ondoriozko kalteen erreklamazioa

Udalari zuzendutako kalte-ordainen erreklamazioa, partikularren ondasun edo eskubideetan eragindako kalteen ondoriozkoa, betiere kalte horiek zerbitzu publikoen funtzionamendu arruntaren edo apartekoaren ondoriozkoak badira. Kalte-ordaina jasotzeko eskubidetik kanpo geratzen dira halabeharrezko kasuak edo partikularrek zuzenbidearen arabera jasan beharreko kalteak.

 

Zinpeko aitorpena

 

Kontratazioetan aurkeztutako fidantza edo abala itzultzeko eskaera

Kontratu baterako berme modura aurkeztu den abalaren edo fidantzaren itzulketa eskatzeko (berme itzulketa)