UDALTZAINGOA

Trafikoko isunak-Ordainketa

Hernaniko udalerrian Udaltzainak salatutako trafiko arau-hausteengatik jarritako isunak  ordaintzeko.

Ferian saltokia jartzeko lizentzia eskaera.

Erdigunean (2. area) bizi diren auzotarrak aparkatzeko bereizgarria eskuratzeko eskaera

Erdigunean bizi diren auzotarrak aparkatzeko bereizgarria eskuratzeko. Kaleak hauek dira: Izpizua eta Biteri kale osoak, Nafar kalea 14-16-16A-15-17-19-21 zk. eta Urbieta kalea 12-10-8-7-6 zk.

Kaxkoan (1. area) bizi diren auzotarrak aparkatzeko bereizgarria eskuratzeko eskaera

Kaxkoan bizi diren auzotarrak aparkatzeko bereizgarria eskuratzeko. Kaleak hauek dira: Kale Nagusia, Kardaberaz kalea, Gudarien plaza, Atzieta kalea, Iturriaga kalea, Plaza Berria, Ezkiaga pasealekua eta Felipe Sagarna “Zapa” karkaba osoak, Nafar kalea 10-12 zk. eta Urbieta kalea 1 zk.

Badoak-Pasabide baimena

Ibilgailuak eraikinetara sartzeko bide publikoaren erabilera bereziko baimena eskuratzeko.

Baimenak mugagabeak (24 edo 12 ordukoak ) edo behin-behinekoak izan daitezke

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia

Armak edukitzeko eta erabiltzeko lizentziaren eskaera

Aire konprimituko armak edukitzeko txartela egiteko (4. kategoria)

Trafikoko isunak-Gidaria identifikatzea

Trafiko arau-haustearen arduradun den gidaria identifikatzeko.

Trafikoko isunak-Alegazioak

Hernaniko udalerrian Udaltzaingoak salatutako trafiko arau-hausteengatik jarritako isunen aurkako alegazioak jartzeko.